Blive på TikTok eller forlade? Europas største myndighedsprofiler overvejer

En af Europas største myndighedsprofiler på TikTok, og den største målt på følgere pr. indbygger, bliver indtil videre på platformen trods den seneste tids bekymringer om, at kinesiske myndigheder kan få adgang til brugerdata. Andre overvejer deres næste skridt.

Foto: ProPublica

I den norske by Bergen sidder et team af politifolk og driver Europas største myndighedsprofil på TikTok, målt på følgere pr. indbygger. Profilen Politivest, en af norsk politis netpatruljer på TikTok, har 823.000 følgere i et land med 5,4 mio. indbyggere. Til sammenligning har det største norske netmedie, VGnett, knap 140.000 følgere på platformen.

Om profilen varer ved, må tiden vise. I Norge er der nemlig i den seneste tid i lighed med mange andre vestlige lande blevet indført restriktioner for offentligt ansatte nøglemedarbejderes adgang til TikTok. Det gælder i skrivende stund hos bl.a. EU-Kommissionen og EU-Parlamentet plus lande som Tyskland, Belgien, Holland, Frankrig, Finland, Estland, Danmark og Sverige.

Men i øjeblikket tyder det faktisk på, at det norske politis følgere ikke kommer til at undvære dansemoves og forebyggende budskaber lige foreløbig.

Hvordan hænger det sammen?

Særlige telefoner og ’et tjenstligt behov’

Svaret findes på den norske regerings hjemmeside regeringen.no. Af et opslag den 23. marts fremgår, at den norske statsminister har frarådet ministre og andre højtstående folk i det politiske system at bruge TikTok (og Telegram).

Men det fremgår også, at app’en godt kan installeres, hvis der er ’et tjenstligt behov for det,’ og man bruger en separat telefon til formålet, der ikke er tilknyttet myndighedernes interne systemer.

Altså en særlig telefon til TikTok, hvorfra der ikke er adgang til myndighedens mails, kontakter, kalender og andre potentielt sensitive data.

Cybersikkerhedseksperter: Restriktioner og forholdsregler giver god mening

Restriktionerne og forholdsregler som indførelsen af særlige TikTok-telefoner giver mening under visse omstændigheder, hvis man spørger Dr. Sven Herpig. Han er leder af cybersikkerhedspolicy og -resiliensprogrammet ved ’Stiftung Neue Verantwortung,’ en tysk tænketank om tech policy.

– TikTok er en app, der samler data. Hvis du er en af målgrupperne for kinesiske efterretningsoperationer, såsom politikere, oppositionsaktivister eller undertrykte minoriteter, så kan du være i farezonen, lyder det fra Dr. Sven Herpig.

Selv har TikTok på det seneste kraftigt opponeret imod anklagen om, at den kinesiske regering via TikToks moderselskab Bytedance kan skaffe sig adgang til brugernes data. Blandt andet ved at pege på, at majoriteten af ejerkredsen af TikTok består af udenlandske investorer, og at stifterne af Bytedances andel er på 20 procent. De uigennemskuelige ejerforhold er dog ikke noget, der kan forhindre kinesiske myndigheder i at tiltvinge sig adgang, hvis de vil, lyder det ifølge medier fra flere vestlige sikkerhedseksperter.

Det handler altså om at være på den sikre side ift. cybersikkerhed. Man vil ikke løbe risikoen for, at kinesiske myndigheder kan få adgang til ministres og nøglemedarbejderes data som f.eks. hvor de færdes, hvilke kontakter de har og deres biometriske data. Dr. Sven Herpig tilføjer dog, at risikoen kan reduceres en smule, hvis særlige telefoner benyttes.

Go eller no-go?

Så go eller no-go til TikTok? Vi ville gerne fra ProPublicas side kunne give offentlige kommunikatører en klar melding. Så nemt er det dog ikke. Adspurgt om offentlige myndigheder generelt bør afholde sig fra at bruge TikTok, dvs. både de, der gør det i forvejen og de, der overvejer at etablere en officiel profil, svarer Sven Herpigs kollega ved samme tænketank, Dr. Martin Degeling:

– Hvis myndigheden har en kommunikationsopgave at løfte, kan der være gode grunde til, at kommunikationsafdelingen har en profil på TikTok. Det giver myndigheden mulighed for at kommunikere med en specifik, yngre målgruppe, der ellers er svær at nå.

Men det handler ikke bare om at have et kommunikationsansvar eller om mere eller mindre reelle bekymringer for, om kineserne kunne have en interesse i at overvåge politiet i en vestnorsk by.

– Der er på den anden side også gode grunde til ikke at være på TikTok – eller i øvrigt nogen anden social medieplatform. I Tyskland fraråder databeskyttelsesmyndighederne eksempelvis på det kraftigste myndighederne at drive sider på Facebook af databeskyttelsesårsager. Myndigheder bør også overveje, at anvendelsen af sociale medier monopolistiske private kommunikationsplatforme, som høster borgernes data, nogle gange uden eksplicit samtykke, siger Degeling.

Norsk politi bliver indtil videre: Fordelene er større end ulemperne

For de medarbejdere, der driver norsk politis Netpatrulje Vest, falder cost/benefit-analysen pt. ud til TikTok’s fordel.

Fagleder for Politiets nettpatrulje Vest, Rune Fimreite. Foto: Norsk politi.

De kommer til at operere med særskilte telefoner til formålet på linje med det norske politidirektorats nye anbefalinger, men de kommer ikke til at lukke profilen ned.

– Vi må træffe nogle valg, og vi vurderer, at fordele er større end ulemperne, siger Rune Fimreite, der er fagleder for Netpatrulje Vest.

– Vores kommunikation på kanalen er som udgangspunkt forebyggende budskaber. Eksempelvis info om, hvad du skal gøre, hvis du udsættes for grooming. Børn og unge bruger TikTok som nyhedskanal, og vi lægger viden ud, som er nyttig for målgruppen at kende til, forklarer Rune Fimreite.

Ifølge faglederen tæller det i vurderingen af fordele og ulemper i forhold til at bruge kanalen, at den åbner dørene til nogle helt andre målgrupper end dem, de normalt har.

– Det er en utroligt effektiv kommunikationskanal. Vi når ud til mange på kort tid, og det er en mulighed, vi aldrig har haft tidligere, Siger Fimreite.

Dansemoves og forebyggelse af grooming

I det TikTok-opslag på Netpatrulje Vests profil, der i den seneste tid har fået flest visninger og interaktioner, udfører tre norske politifolk i fuld uniform en serie småfjollede synkrone dansemoves til tonerne af DJ Laz’ 15 år gamle ’boom, shake, drop,’ i en trend på TikTok.

Den slags vil formentlig hverken imponere jurister, data- og cybersikkerhedseksperter eller psykologer med ekspertise i unges skærmforbrug og trivsel, men når man tager i betragtning, at opslaget indtil videre fået over 5 millioner visninger og over 6.000 kommentarer, hvoraf næsten samtlige er overvældende positive, er det en faktor, man må regne med i regnestykket.

Som et eksempel på det forebyggende arbejde nævner Fimreite eksempler på indlæg, der ligeledes er delt i stor stil, der giver børn og unge kundskaber og værktøjer til at håndtere upassende beskeder på platformen.

Hvad gør du, hvis du får tilsendt dickpics? Politivests forebyggende video på TikTok er vist over en halv million gange. Screenshot fra TikTok.

Det er nok en del af årsagerne til, at Rune Fimreite & kompagni mener, at der er ’et tjenstligt behov.’

I hvert fald danser og forebygger de norske politifolk videre på profilen indtil videre.

ProPublica har været i kontakt med flere af Europas største myndighedsprofiler på TikTok. De fleste fortæller, at de endnu ikke har taget endeligt stilling til, om de bliver på TikTok eller trækker stikket.

da_DKDansk