Principper

Som demokratiske borgere har vi alle uanset holdning og politisk anskuelse en interesse i, at de diskussioner, som vi har med hinanden, foregår på et oplyst grundlag, og at alle kan være med. Det er den demokratiske samtales væsen. 

Myndighedernes kommunikation indvirker i væsentlig grad på begge dele.

Virkeligheden er en kompleks størrelse, statistik kan manipuleres og det er sjældent, at der findes endegyldige fakta og objektive sandheder uden for lukkede systemer. Men det betyder ikke, at al viden er lige gyldig. Langt fra endda. Nogle informationer er mere sikre og retvisende end andre. Troværdig information af god kvalitet fra myndighederne, med de usikkerheder inkluderet, der måtte være, er en forudsætning for en oplyst debat.  

Derudover er det afgørende for et demokrati, at vi arbejder hen imod at give alle muligheder for at komme til orde i de diskussioner, der betyder noget for dem. Det er ikke alle, der reelt bliver hørt og som har en stemme i debatten. Også her spiller myndigheder en vigtig rolle for at få alle med – uanset uddannelsesbaggrund og socioøkonomisk status.

ProPublicas arbejder på den baggrund med tre principper for, hvad borgerne skal kunne forvente af den kommunikation, der kommer fra deres myndigheder. Den skal være relevant, retvisende og demokratisk.

  • Relevant
    Al kommunikation fra det offentlige skal give borgerne let adgang til data og viden, der har relevans for dem og som er til at forstå.
  • Retvisende
    Myndighederne skal modvirke misinformation i den offentlige debat. Kommunikationen fra myndighederne skal være saglig og neutral på en måde, hvor både fordele og ulemper i sager træder tydeligt frem. 
  • Demokratisk
    Myndigheder skal fremme debatter om vigtige sager, og den enkelte borger skal kunne træffe valg og danne sig holdninger på et oplyst grundlag uanset uddannelsesbaggrund og social og økonomisk status.

da_DKDansk