Ambitioner

Hal Kochs ‘Hvad er demokrati?’ fra 1945

I en verden, hvor demokratiet er under pres og misinformation påvirker den offentlige debat, mener vi, at det er nødvendigt at passe bedre på folkestyret og den demokratiske samtale.

Demokratiet er det fineste forsvar mod magtfuldkommenhed og autoritære systemer. Vi er bekymrede for, at verdens demokratier er på vej i en forkert retning, hvor tilliden til vores politikere og embedsfolk bliver mindre, og hvor borgerne mister lysten til at engagere sig i udviklingen af samfundet.

Stærkere demokratier gennem bedre offentlig kommunikation 

Derfor vil vi styrke kernen af demokratiet, samtalekulturen. I 1945, lige efter anden verdenskrig, skrev den danske demokratitænker Hal Koch i en dagbladskronik,’ at “det er Samtalen (Dialogen) og den gensidige Forstaaelse og Respekt, som er Demokratiets Væsen.”

Det er vi enige i. Fra det udgangspunkt vil vi arbejde på at styrke offentlige myndigheders bidrag til vores fælles, demokratiske samtale. Altså den kommunikation, der udgår fra ministerier, styrelser, regioner og kommuner.

Vores platform er ProPublica: En tænketank, et netværk og et akademi for offentlige kommunikations- og pressemedarbejdere.

da_DKDansk