Strategi for ProPublica

Foto: Pixabay

ProPublica kæmper for et ærligt folkestyre i det 21. århundrede. Herunder er vores strategi for, hvad vi vil bruge vores kræfter på i de kommende år. 

Overordnet vil vi arbejde på at få indført og implementeret klarere regler, standarder og kriterier for demokratisk, offentlig kommunikation fra myndigheder og ministre. 

Strategien opererer inden for rammerne af FN’s verdensmål. Særligt mål nr. 16, der handler om at fremme fredelige og inkluderende samfund, om at give alle adgang til retfærdighed og om at bygge effektive, ansvarlige og inddragende institutioner på alle niveauer.

ProPublica kæmper for et ærligt folkestyre i det 21. århundrede.

1. Et stærkere oplyst demokrati 

Som borger skal man kunne have tillid til de informationer, der ligger til grund for initiativer fra myndigheder og ministre, uanset om man er enig i dem eller ej. 

Offentlige kommunikatører skal ikke alene optræde som det gode eksempel og understøtte en oplyst debat med plads til forskellige synspunkter. De skal også være med til at styrke borgernes kompetencer i informationssamfundet generelt.

Vi vil sætte særlig fokus på mis- og disinformation i offentligheden og blandt offentlige kommunikatører. Vi vil styrke offentlige kommunikatørers viden om mis- og disinformation og hvordan myndigheder kan adressere det.

ProPublicas tænketank, netværk og akademi skal bidrage til, at der generes mere viden om effekten af misinformation på samfundet og om, hvad borgerne opfatter som mis- og disinformation. Erfaringer skal deles på tværs af regioner, lande og fagområder.

2. Nemmere adgang til den demokratiske debat

Vi vil bekæmpe ulighed i informationssamfundet. Man skal kunne deltage i den demokratiske samtale uanset hvad man tjener, hvor længe man har gået i skole og hvilke algoritmer, man udsættes for. 

Gennem ProPublicas tænketank, netværk og akademi skal offentlige kommunikations- og pressemedarbejderes bevidsthed omkring og kompetencer til at give alle grupper i samfundet adgang til den fælles, demokratiske samtale styrkes. 

Vi vil tilvejebringe viden om metoder og dynamikker, der hhv. begrænser og muliggør, at man kan kommunikere med alle.

Vi vil arbejde for, at myndighederne løfter deres ansvar for at skabe et fælles samtalerum.

3. Ny kommunikationsteknologi skal komme alle til gode

Internettet og sociale medier har revolutioneret den demokratiske samtales rammer og indhold.

Vi vil arbejde på, at folkestyret kan udnytte ny kommunikationsteknologis kæmpe potentiale for at inkludere langt flere langt bedre i den fælles demokratiske samtale.

Og vi vil bekæmpe den slagside, som den nye teknologi indebærer fx socialt og aldersmæssigt.

4. Flere skal deltage i demokratiet

Tilliden til folkestyret svinder. Vi vil støtte idéer, der gentænker demokratiet og sætter folket i centrum for beslutninger i folkestyret.

Vi vil styrke offentlige kommunikatørers kompetencer til at understøtte deltagerdemokrati. Viden om demokratiske inddragelsesformer skal udbredes, og det samme gælder for, hvordan offentlig kommunikation kan bidrage til det.

ProPublicas tænketank, netværk og akademi skal genere og dele nye indsigter og erfaringer om, hvordan deltagerdemokrati kan finde sted på et fundament af en oplyst, demokratisk samtale.

da_DKDansk