Dine idéer på bordet! Event & generalforsamling 8. juni

Hvordan skaber vi en stærk offentlig kommunikationsfaglighed på tværs af Europas grænser? Sæt kryds i kalenderen den 8. juni fra 15-16.30 og del ud af dine idéer.

25. april 2023

Inspirerer andre dig? Synes du, at offentlig kommunikation er en vigtig del af demokratiet og af den demokratiske debat?

Så har de fremtidige netværk af europæiske offentlige kommunikatører brug for dine ideer og svar på spørgsmål som:

– Hvordan skaber vi fællesskaber i praksis?
– Hvad skal vores prioriteter være i de kommende år?

Sæt kryds i kalenderen og deltag i vores gratis onlinebegivenhed på Google Meet den 8. juni fra kl. 15.00 til 16.30 (CET).

Tilmeld dig ved at sende en mail med dit navn, arbejdsfunktion og organisation (hvis nogen) til info(at)propublica.dk. Du modtager et mødelink herefter. Vi sletter dine data efter mødet.

GENERALFORSAMLING
Efter community-eventet afholder vi vores årlige generalforsamling. Som det fremgår af vores vedtægter, er du meget velkommen til at sende os forslag sådan helt formelt senest to uger inden vi afholder arrangementet, dvs. senest den 25. maj i år. Forslag sendes til info(at)propublica.dk.

Dagsorden for generalforsamlingen
– Valg af mødeleder og stemmetællere
– Bestyrelsens årsberetning
– Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
– Fastsættelse af abonnementsafgift
– Modtagne forslag
– Fremlæggelse af handlingsplan og budget
– Valg af bestyrelse og suppleanter
– Finansiel revision
– Evt.

da_DKDansk