Ny dansk NGO for offentlig kommunikation skal styrke demokratiet

Demokratiet er under pres, og tilliden til folkevalgte og embedsfolk er lav. Derfor søsætter en gruppe tidligere og nuværende kommunikations- og pressefolk i myndigheder en uafhængig NGO for offentlig kommunikation, der skal styrke demokratiet og den oplyste samtale.

Illustration: Den nye NGO’s logo.

’ProPublica’ er navnet på en ny, dansk NGO for offentlig kommunikation, der har kommunikations- og pressemedarbejdere i myndigheder som målgruppe. 

Formålet med organisationen er at styrke demokratiet og den oplyste offentlige samtale ved at forbedre kommunikationen fra myndigheder til offentligheden i Danmark og Europa. 

”Vi elsker vores demokrati! Derfor vil vi gøre noget ved det, når vi kan se, at det kommer under pres, og at tilliden til de folkevalgte er lav. Demokratisk kultur og tillid til folkestyret kommer ikke af sig selv,” siger Nanna Sverrild, der er en af stifterne af ProPublica.

I virksomheden Radius’ målinger af befolkningens opfattelse af forskellige faggruppers troværdighed ligger politikere konsekvent i bunden af listen, og det samme gælder embedsmænd.

Alle skal kunne have tillid til informationer fra regering, ministre og myndigheder

Et af ProPublicas mål er, at alle i samfundet skal involveres i den demokratiske samtale uanset social og økonomisk status og uddannelsesmæssig baggrund. Og at man – uanset om man er politisk enig eller ej – skal kunne have tillid til de informationer, der kommer fra regering, ministre og myndigheder. 

”Som den danske demokratitænker Hal Koch sagde, så er samtalen demokratiets væsen. Den skal vi passe rigtigt godt på. Kommunikationen fra regeringerne, ministrene og myndighederne er en væsentlig del af den offentlige samtale og en forudsætning for befolkningens tillid til folkestyret. Derfor synes vi, at projektet er vigtigt,” siger Thomas Dybro Lundorf, en anden i kredsen bag ProPublica.

Organisationen skal bestå af en tænketank, netværk og et akademi. ProPublica stiftes officielt som en almennyttig, non-profit NGO ved et arrangement på Københavns Universitet i begyndelsen af juni.

FAKTA

Det skal ProPublica være: Tænketank, netværk og akademi

ProPublica skal bestå af en tænketank, et netværk og et akademi målrettet kommunikations- og pressefolk i ministerier, styrelser, regioner og kommuner i Europa.

Tænketanken skal understøtte debat, videndeling og forskning om offentlige myndigheders kommunikation og dens indvirkning på den offentlige debat i samarbejde med bl.a. forskningsinstitutioner, offentlige myndigheder og tech-virksomheder.

Netværket skal bestå af kommunikations- og pressemedarbejdere i myndigheder i Danmark og Europa, der bl.a. skal dele viden om, hvordan vi med ny teknologi og nye metoder i den offentlige kommunikation kan styrke en oplyst, demokratisk debat, og samtidig spare ressourcer og effektivisere arbejdet.

Akademiet skal udbyde kurser og kompetenceudvikling særligt henvendt til offentlige kommunikatører og pressefolk. Derudover er ambitionen på længere sigt at afholde årlige teknologilaboratorier for at udvikle koncepter og metoder, der kan fremme en oplyst, demokratisk debat for alle.

da_DKDansk