Udenrigsministeriet på Mission Impossible

Udenrigsministeriets kommunikationskontor fik meget kort tid til at levere en folkeoplysningsindsats om komplekst EU-stof forud for afstemningen om forsvarsforbeholdet 1. juni.

Mange danskere fik skruet op for deres viden om forsvarsforbeholdets betydning forud for afstemningen 1. juni.
Udenrigsministeriets kommunikationsspecialister samarbejdede med ministeriets fagfolk om at give danskerne et informeret valg den 1. juni. Screendump: Udenrigsministeriet.

De fleste offentlige kommunikatører vil kunne genkende disciplinen at omsætte svært og teknisk stof til noget, der er til at forstå for folk uden særlige forudsætninger. Det var en opgave i den tungere vægtklasse i den kategori, der blev stillet Udenrigsministeriets kommunikationskontor, efter at folkeafstemningen om forsvarsforbeholdet blev udskrevet.

For det skulle gå stærkt. Opgaven: Lav en oplysningsindsats om forsvarsforbeholdet til befolkningen – og vær klar om tre uger. En hård omgang, men ifølge chef for Udenrigsministeriets kontor for kommunikation, presse og public diplomacy, Christine Pii Hansen, lykkedes det rigtig godt omstændighederne taget i betragtning.

1,5 mio. visninger af infofilm og memes til unge

– Vi nåede ud til rigtig mange mennesker, lyder det fra kontorchefen.

Hun nævner som eksempler, at den animerede film på infosiden 1.juni.dk, som var ét af mange initiativer i ministeriets samlede indsats, havde ca. 1,5 mio. visninger, og at opslagene i oplysningsindsatsen på sociale medier tilsammen er blevet vist over 10 millioner gange.

Hjemmesiden 1juni.dk blev lavet på tre uger.

Infofilmen ‘Hvad betyder forsvarsforbeholdet er blevet vist 1,5. mio. gange. Screenshot fra 1juni.dk.

Ministeriets kommunikationsfolk var ifølge Christine Pii Hansen fra starten meget opmærksomme på at tage hensyn til, at mange i de forskellige målgrupper af vælgere normalt ikke interesserer sig for EU-stof eller politik.

– Målinger viste, at der især var en stor gruppe af unge, der manglede oplysning om temaet. Dem har vi forsøgt at ramme med en særlig indsats med bl.a. memes og andre målrettede opslag på sociale medier.

“En stor gruppe unge manglede oplysning om temaet.”

Christine pii hansen

Herudover leverede ministeriet også en betydelig indsats for at nå grupper af vælgere, der ikke er så digitale. Det skete bl.a. via netværk i form af kommuner, regioner, andre ministerier og en lang række øvrige organisationer, herunder Kriminalforsorgen.

– De var en kæmpe hjælp i forhold til at sprede budskabet om, hvor man kunne finde information, siger Christine Pii Hansen.

”Hvorfor skriver I ikke noget om fordele og ulemper?”

Det var en også en af hovedudfordringerne for ministeriets kommunikationskontor at gøre indhold og udtryk i kommunikationen om, hvad afstemningen gik ud på, så faktuelt og upartisk som muligt.

Derfor lagde ministeriet links ind på 1juni.dk til partierne, så borgere kunne klikke sig ind hos dem og selv vurdere, hvilke partiers holdninger, der bedst stemte overens med deres egne.

Det er ministeriets vurdering, at det skabte en god balance mellem den faktuelle information fra ministeriet og den politiske vurdering af emnet fra partierne, som de blev præsenteret for i løbet valgkampen. Det var dog ikke alle borgere, der var lige tilfredse med det.

– Vi fik et par henvendelser fra borgere, der spurgte os, hvorfor vi fra ministeriets side ikke skrev noget om fordele og ulemper ved hhv. at afskaffe og bevare forsvarsforbeholdet på 1juni.dk. Der måtte vi svare, at det ikke var det, der var hensigten med hjemmesiden. Den skulle beskrive faktuelt, hvad temaet handlede om, og hvad der ville ske, hvis man stemte henholdsvis ja eller nej. Fordele og ulemper beror jo på vælgernes egen vurdering, herunder af situationen i Europa, og er et politisk spørgsmål, lyder det fra Christine Pii Hansen.

Hun påpeger, at de tænkte det faktuelle og partineutrale ind overalt i kommunikationen. Det gjaldt også hjemmesidens design og farver, som bevidst blev valgt, så de f.eks. ikke kunne associeres med særlige partier.

”Uden distribution er det lige meget”

Skal hun give et råd videre til andre myndigheder på baggrund af erfaringerne fra arbejdet forud for afstemningen den 1. juni, så er det at huske at tænke i målgrupper og i alternative distributionsmetoder for at få budskaberne ud og leve. Der kan være en stor gevinst i en kombineret målgruppefokuseret distribution på digitale, outdoor og printkanaler med en netværksbåret distribution med relevante aktører.

“Vi har hele tiden tænkt, at distribution var noget af det allervigtigste.”

christine pii hansen

– Vi har hele tiden tænkt, at distribution var noget af det allervigtigste. En ting er, at vi laver hjemmeside, film, pjecer og opslag, men hvis ikke det når ud til folk, så er det jo lige meget.

Et i EU-afstemningssammenhæng historisk stort flertal på 66,9 procent af danskerne stemte ja den 1. juni til at afskaffe forsvarsforbeholdet, mens valgdeltagelsen med sine 65,8 procent var den næstlaveste, der er registreret til en EU-afstemning.


LÆS MERE: 1juni.dk – Udenrigsministeriets hjemmeside om afstemningen om forsvarsforbeholdet

FAKTA om hjemmesiden 1juni.dk

www.1juni.dk blev lavet af Udenrigsministeriet som en del af regeringens folkeoplysningsindsats forud for folkeafstemningen om forsvarsforbeholdet den 1. juni 2022. Folketinget bevilligede midler til indsatsen. Formålet med oplysningsindsatsen var at sikre, at vælgerne havde mulighed for at indhente viden om afstemningens tema.

www.1juni.dk indeholdt blandt andet information om, hvad forsvarsforbeholdet betyder i praksis, hvordan det blev til, og hvad et ja eller et nej ved folkeafstemningen ville betyde for Danmarks fremtidige deltagelse i det europæiske samarbejde om forsvar og sikkerhed. Endelig indeholdt siden også en guide om praktiske spørgsmål relateret til folkeafstemningen.

da_DKDansk